Prosíme o strpení, stránky procházejí úpravami. Omluvte, prosím, dočasně sníženou funkčnost.   

O Schülke

Schülke & Mayr GmbH je mezinárodním lídrem v oblasti hygieny, prevence infekcí a chemické konzervace. Cílem našeho podnikání je chránit lidi, produkty a materiály na celém světě před infekcemi a mikrobiální kontaminací. Historie společnosti sahá až do roku 1889. Dnes má společnost necelých 800 zaměstnanců ve více než 80 zemích světa.

Začátkem roku 2015 Schulke & Mayr GmbH odkoupila divizi dezinfekčních produktů od společnosti Bochemie. Vznikly společnosti Schulke CZ, s.r.o. a Schulke SK, s.r.o. které nadále zůstávají významným výrobcem dezinfekčních a čisticích přípravků pro český a slovenský trh. Připojením se ke struktuře koncernu Schülke & Mayr GmbH se z nás stává součást světového hráče. Věříme, že toto spojení synergicky vyústi nejen v rozšíření nabídky, ale také zlepšeni kvality produktů, servisu a k rozvoji obchodních vztahů.

Společnost Schülke & Mayr vyrábí a dodává: 

Biocidy

Dezinfekční přípravky

Antiseptika

Zdravotnické prostředky

Konzervační látky

Výrobky pro péči o pleť

Účinné látky pro deodoranty

Čisticí prostředky

Rychlý kontakt:

Schulke CZ, s.r.o.

tel.: + 420 558 320 260
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Schulke SK, s.r.o.

tel.: + 421 465 494 587

e-mail: schulkesk@schuelke.com

Cílem  našeho  podnikání je chránit  lidi a materiály  na celém světě  před infekcemi a mikrobiální kontaminací. Hlavním zaměřením firmy je výroba a prodej dezinfekčních produktů určených do zdravotnictví. S naší dezinfekcí se nesetkáte jen ve zdravotnických zařízeních, ale i chovech zvířat, v provozech vyrábějících potraviny, v komunální hygieně, zkrátka všude tam, kde jsou vysoké požadavky na hygienu. V případě velkých epidemií, přírodních katastrof, povodní jsou naše produkty nezastupitelnými pomocníky.

Vlajkovou lodí portfolia Schülke je octenisept®, antiseptikum velmi účinné na rány. Mezi další,  významné značky, patří např. Chloramin®, Desprej® nebo Desam®.

Management kvality

Filozofie společnosti Schulke CZ, s.r.o, tak jako i její mateřské společnosti Schülke & Mayr GmbH,   je založená na holistickém přístupu k řízení kvality, které zahrnuje nejen kvalitu produktu nebo služby v úzkém slova smyslu, ale všechny aspekty, které ovlivňují konkrétní zákaznické řešení - a všechny jednotlivé dílčí etapy. Usilujeme o neustálé zlepšování našich produktů a služeb s cílem: "nulových chyb". Kromě plnění očekávání a požadavků našich zákazníků věnujeme během procesů náležitou pozornost také nákladům a času jejich dosažení.

Náš koncept kvality zahrnuje i bezpečnost práce, odpovědný přístup k životnímu prostředí, řízení lidských zdrojů a spolupráci s našimi dodavateli a zákazníky. Požadavek na holistický přístup ke kvalitě v Schulke vytváří více než ekonomický úspěch též i přínos pro životní prostředí a společnost.

Integrovaný systém řízení

Ti, kteří chtějí být mezi nejlepšími, si musí stanovit své vlastní normy. Normy definují rámec pro procesy nejen v naší společnosti, ale i v oblasti našeho podnikání, a to je prevence šíření infekčních nákaz.  Na základě plnění požadavků norem ISO 9001 a ISO 13485 jsme v roce 2017 zavedli integrovaný systém jakosti v naší společnosti. Tento systém zajišťuje, že struktura a organizace naší společnosti jsou v souladu s naší firemní politikou a se současným nastavením vlastního obrazu. Jako interdisciplinární nástroj v kontextu našeho konceptu kvality, integrovaný systém řízení nám umožňuje dosáhnout našich cílů. Kromě vnitřních procesů upravuje i řadu dalších faktorů: od naplňování očekávání zákazníků a majitelů až po plnění požadavků na dodržování bezpečnosti práce, zachování zdrojů, identifikace chyb a jejich příčin,  jakož i zabezpečení potřebných personálních a finančních zdrojů pro rozvoj společnosti.

Integrovaný systém řízení pokrývá všechny oddělení v naší společnosti a promítá se do naší Politiky Integrovaného systému

Ochrana osobních údajů

Schulke CZ s.r.o., přistupuje zodpovědně k ochraně osobních údajů a spravuje data v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " GDPR "). Informace ohledně pravidel zpracování osobních údajů naší společností naleznete v Informační doložce pro zákazníky společnosti Schulke CZ, s.r.o. ze dne 22.05.2018 (slovenská verzia, anglická verze) Informační doložka pro dodavatelé společnosti Schulke CZ, s.r.o. ze dne 22.05.2018.

 V případě zjištění nějakého rizika souvisejícího s informační bezpečností naší společnosti, podezřelé činnosti osob, nezvyklého chování informačních systémů nebo přímo bezpečnostního incidentu, prosím neprodleně nahlaste tuto skutečnost na e-mail : schulkecz@schuelke.com nebo telefon +420 558 320 260 pro Slovensko na e-mail: schulkesk@schuelke.com nebo telefonicky: 421 465 494 587, abychom mohli včas situaci řešit a případně přijmout nápravná opatření.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit buď přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků, pro ČR na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek, pro SR na: https://portal.sukl.sk/eskadra/  nebo zasláním přiloženého formuláře (slovenské verzie formulára) přímo společnosti Schulke CZ, s.r.o. a Schulke SK, s.r.o. či telefonicky: + 420 724 760 757.


Copyright Schulke CZ, s.r.o. 2016